Menu

Referentiekaders Taal en Rekenen in relatie tot handelingsbekwaamheid in clusters 3 en 4

Marianne den Otter
Netty Pronk-van den Hoven
Bob Schoorel

Rapportdelen:

Context

· Theoretische oriëntatie

· Praktijkverkenning

· Conclusie en aanbevelingen

· Handreiking invoering

· Bronnen

· Bijlagen

En verder:

Eindrapportage

Team

Marianne den Otter
m.denotter@fontys.nl

Netty Pronk-van den Hoven

Bob Schoorel
b.schoorel@windesheim.nl